Kropla Krynicy:

ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW:


Wapń (Ca2+) 62,05 mg/dm3
Magnez (Mg2+) 29,20 mg/dm3
Sód (Na+) 21,66 mg/dm3
Potas (K+) 1,46 mg/dm3

 

Całkowita zawartość
rozpuszczonych składników
wynosi: 474,50 mg/dm3