Siloe:

 ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW:


Wapń (Ca2+) 70,25 mg/dm3
Magnez (Mg2+) 29,22 mg/dm3
Sód (Na+) 23,84 mg/dm3
Potas (K+) 2,03 mg/dm3

 

Całkowita zawartość
rozpuszczonych składników
wynosi: 557,20 mg/dm3